Immchi
[Mitsuya x Reader] Miss

[Mitsuya x Reader] Miss

Tác giả:

629 62

"Hôm đó, đường phố náo loạn vì vết máu lớn trên tuyết, có hai người con trai khóc đến khàn cổ được đưa về đồn cùng với một tên say rượu." ____ Warning: OOC