Kidoisme_Yuk
[Đam mỹ/Hoàn] Đầu óc của cậu hỏng rồi!!!

[Đam mỹ/Hoàn] Đầu óc của cậu hỏng rồi!!!

Tác giả:

71562 7875

Hán Việt: Nhĩ não tử tài phôi điệu liễu! Tác giả: Kháp Đáo Hảo Xử | Edit: Kidoisme 14/9/2021 Tình trạng: Hoàn (40 chương chính văn - x ngoại truyện). Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Giới giải trí, Chủ thụ, Sảng văn, 1v1.

Vì sao cấp trên lại như vậy?

Vì sao cấp trên lại như vậy?

Tác giả:

1147 170

Chó tính công x Bình tĩnh thu

[Đam mỹ] Sau khi phá sản, tôi yêu đương với ông chủ

[Đam mỹ] Sau khi phá sản, tôi yêu đương với ông chủ

Tác giả:

4486 646

Tác giả: Tô Từ Lí | Edit: Kidoisme Tình trạng: Hoàn thành (93 chương + rất nhiều phiên ngoại) Tích phân: 592,376,384 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Phát sóng trực tiếp, Nhân vật phản diện, 1v1

[Đam mỹ/ Edit] Bọn họ không phải người!

[Đam mỹ/ Edit] Bọn họ không phải người!

Tác giả:

34022 5350

Hán Việt: Tha môn bất thị nhân! ( vô hạn ) Tác giả: Kháp Đáo Hảo Xử | Edit: Kidoisme [24/06/2022] Thể loại: Vô hạn lưu, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Chủ thụ, Sảng văn, 1v1, Nhẹ nhàng.

[Hoàn/Đam Mỹ] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công

[Hoàn/Đam Mỹ] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công

Tác giả:

1294069 110065

Ngạo kiều công x phun tào thụ

[Edit/ Đam mỹ] Tôi xuyên thành virus hệ thống (vô hạn)

[Edit/ Đam mỹ] Tôi xuyên thành virus hệ thống (vô hạn)

Tác giả:

10875 1475

Hán Việt: Ngã xuyên thành liễu hệ thống bệnh độc Tác giả: Diêm Kết | Edit: Kidoisme Số chương: Đã hoàn thành (189 chương + 3 phiên ngoại) Thể loại: Vô hạn, Chủ thụ, Đam mỹ, Hệ thống, Cường x Cường, HE. Nguồn raw: JJ

[Edit/Đam mỹ] Cuộc chiến bảo vệ chung cư thây ma

[Edit/Đam mỹ] Cuộc chiến bảo vệ chung cư thây ma

Tác giả:

2588 487

Tác giả: Hải Kinh Lạc | Edit: Kidoisme Bìa đổi sau nhé mọi người :)))