Tình một đêm
[Shortfic] Whatever (Full)

[Shortfic] Whatever (Full)

Tác giả:

3979 61

Anh Ä'ã tÆ°Ì€ng nói: - Nếu khÃ'ng giữ gìn món Ä'á»" chÆ¡i của miÌ€nh thiÌ€ sẽ biÌ£ ngÆ°Æ¡Ì€i ta cướp mất. Khi anh bảo: -Anh thích em Em vẫn thấy lÆ¡Ì€i nói của anh rất xa xỉ. Anh nóng tính vaÌ€ rất cá»™c cằn, tính cách chẳng khác naÌ€o mÃ'Ì£t Ä'ứa trẻ. Giận hờn vaÌ€ Ä'Ã'i khi hờ hững Ä'ến vÃ' tiÌ€nh. Anh phiền phức thế Ä'ó, nhÆ°ng cảm xúc con tim em vÃ' tình hướng về anh rÃ'Ì€i.

Duoc su_Hien dai ,khong gian [Nguon : tangthuvien.com]

Duoc su_Hien dai ,khong gian [Nguon : tangthuvien.com]

Tác giả:

915 0

Thực bình thường —— ngụy quân Văn + không gian Văn. Nữ chủ được đến một ngàn năm sau một cái Dược Sư trí nhớ, trở lại đều là dặm bắt đầu chính mình tân sinh sống.

Linh tinh

Linh tinh

Tác giả:

2259 0