Xuyên hồi bảy mươi ta kháo huyền học làm giàu + phiên ngoại - Truyen3s

Siêu nhiên

Hoàn thành

2022-10-20

Xuyên hồi bảy mươi ta kháo huyền học làm giàu + phiên ngoại

20 lượt thích / 2812 lượt đọc
Xuyên hồi bảy mươi ta kháo huyền học làm giàu + phiên ngoại Tác giả: Vụ lưu Nhãn: Ảo tưởng ngôn tình, huyền huyễn tiên hiệp Giới thiệu vắn tắt: xuyên qua + ngọt sủng + chủng điền + huyền học làm giàu Phó Diễm tan tầm hồi gia chịu khổ tai nạn xe cộ, vừa mở mắt thế nhưng xuyên thành bảy mươi niên đại nông thôn tiểu cô lạnh. Vốn định cứ như vậy nhàn nhã sống hết một đời, không nghĩ tới thiên nhãn thêm vào, không gian thác để, huyền học đại lão truyền thừa. Từ nay về sau bán nhân sâm, vẽ bùa lục, thu đồ cổ, đánh cuộc phỉ thúy, không cẩn thận liền toàn gia làm giàu ! Chính là một ngày nào đó, lại nghe nói Phó đại sư hôn sự gần tới, về sau không bao giờ tiếp quẻ đơn. Ba năm sau... Đế đô đại học cổ đại phong thuỷ nghiên cứu hệ sáng tạo đại hội thượng, Phó đại sư làm hệ chủ nhiệm nói chuyện. Sẽ sau muốn tìm Phó đại sư luận bàn đồng hành mắt mở trừng trừng nhìn đến, Phó đại sư đầu hướng một người nam nhân ôm ấp. Nam nhân này rõ ràng chính là phòng điền sản đại ngạc, khoa học kỹ thuật tân quý, hoa quốc sử thượng trẻ tuổi nhất tâm lý học giáo sư. Thiên chi kiêu tử Bạch Mặc Thần! Nhân vật chính: [ "Phó Diễm", "Bạch Mặc Thần "]
Chương mới nhất
Danh sách Chap