Vũ Thần full - Truyen3s

Phiêu lưuHuyền ảo

Hoàn thành

2012-11-18

Vũ Thần full

3497 lượt thích / 811140 lượt đọc
Thiên tài là như thế nào? Dù học tập chiến kỹ gì cũng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ cần tu luyện công pháp mới là có thể sớm vượt qua cực hạn mà thăng cấp. Đó thật chính thiên tài. ..... Một thiên tài được sinh ra ngoài ý muốn! *Note: Post từ ebook của midnight_ghost – 4vn.eu
#than #vụ