The Shamble - Truyen3s

Bí ẩn

Đang cập nhật

2023-05-30

The Shamble

5 lượt thích / 217 lượt đọc
-"À, chẳng phải đó là ông bạn Stein của tôi sao?... Hôm nay ông đến hơi sớm đó, Stein, có chuyện gì vậy?" -"Cậu chưa đọc báo hôm nay sao?" -"Tôi chưa... ông thấy đấy mới sáng sớm mở mắt ra đã phải ra tiếp ông rồi... Tôi làm gì có thời gian đâu?" -"Vậy tôi sẽ nói ngắn gọn thôi nhé. Cậu còn nhớ ông Grendy, tay kinh doanh dầu khí không?" -"Có, mà ông ấy làm sao?" -" Ông ta đã bị giết tại lâu đài Stamford ngay trong phòng của ông ta, bị bắn hai phát vào đầu và giống như những vụ án gần đây, cả năm ngón tay trái của ông ta đều bị chặt..."