RanMitsu - amour. /drop/ - Truyen3s

Tâm linh

Đang cập nhật

2023-05-23

RanMitsu - amour. /drop/

337 lượt thích / 2414 lượt đọc
amour : yêu. - Warning: ooc ooc ooc - điều quan trọng nhắc 3 lần. - Các chương không liên quan đến nhau - Notp thì clickback ạ bộ này sẽ không có chương cuối, vì tôi chưa hết yêu RanMitsu. nếu các cậu đọc được dòng này cảm ơn đã cùng tôi đồng hành cùng shipdom RanMitsu. bộ truyện này có thể lên tới 100 chương nếu tôi có thời gian<3