Rằm Tháng Bảy - có thờ có thiêng. - Truyen3s

Tâm linh

Hoàn thành

2021-10-25

Rằm Tháng Bảy - có thờ có thiêng.

162 lượt thích / 4221 lượt đọc
Một mùa cô hồn quá đỗi ghê rợn, những sự mất mát kinh dị của gia đình chị Tươi ám ảnh lấy hai đứa trẻ cả cuộc đời.