Nhất Thiền tiểu hoà thượng - Truyen3s

Thơ ca

Đang cập nhật

2020-07-02

Nhất Thiền tiểu hoà thượng

146 lượt thích / 8509 lượt đọc
Đây chỉ là những câu nói hay trong truyện "Nhất Thiền tiểu hoà thượng" mà mình trích ra từ những video trên YouTube thôi nhé ❤