( Nalu Version ) Bạn Thân 17 Năm , Giờ Yêu Được Chưa ? ( Full ) - Truyen3s

Huyền ảo

Hoàn thành

2018-02-02

( Nalu Version ) Bạn Thân 17 Năm , Giờ Yêu Được Chưa ? ( Full )

6297 lượt thích / 146158 lượt đọc
Tác giả sáng tác : BĂNG KÌ LÂM ( @Bingqiling ) Đã Hoàn Thành Đã xin phép Nhân vật thuộc về Hiro Mashima Cp chính : Nalu Cp phụ : Bisanna / Jerza / Gruvia / Miraxus / Gale