Giá nhân sinh - Máu và nước mắt - Truyen3s

Siêu nhiên

Đang cập nhật

2023-05-25

Giá nhân sinh - Máu và nước mắt

5 lượt thích / 172 lượt đọc
Từ thời thượng cổ, trên Trái Đất vốn không chỉ tồn tại một loài thống trị: Ác ma, thiên thần, con người lại là sinh vật thấp kém trước hai chủng loài kia. Để đạt được sự cân bằng, con người đã bắt đầu lạm dụng các giao kèo với ác ma, tìm kiếm quyền lực và sự thống trị trên các lục địa. Từ đó mở ra một kỷ nguyên u ám nhất từ trước đến nay.