[EDIT] Xích Tâm Tuần Thiên - Quyển 1 : Minh Nguyệt Tại Thiên - Truyen3s

Siêu nhiên

Đang cập nhật

2022-07-11

[EDIT] Xích Tâm Tuần Thiên - Quyển 1 : Minh Nguyệt Tại Thiên

3 lượt thích / 435 lượt đọc
Tác giả : Tinh Hà Dĩ Thậm Thời đại Thượng Cổ, yêu tộc tuyệt tích. Thời đại Cận Cổ, long tộc biến mất. Thời đại thần đạo thịnh hành đã tan biến như mây khói, thời đại mà phi kiếm đỉnh cao nhất cuối cùng đã trầm luân...... Thế giới này đã xảy ra chuyện gì? Chân tướng lịch sử được mai táng bên trong thời gian trường hà, do ai đến lắng nghe? Sơn hà ngàn dặm viết thây nằm, càn khôn trăm năm tô hổ đói. Thiên địa chí công vô tình, Ta có một viên xích tâm, muốn tuần thiên!
Danh sách Chap