Duyên Âm-[ Tự Viết ]-[ BHTT ] - Truyen3s

Tâm linh

Đang cập nhật

2020-07-05

Duyên Âm-[ Tự Viết ]-[ BHTT ]

986 lượt thích / 15006 lượt đọc
Một người mang vẻ vô tư, một người mang đầy oán hận. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ gặp mặt và nên duyên.
#bhtt