[CV][SOONHOON] Bạn Trai Yandere - Truyen3s

Bí ẩn

Hoàn thành

2021-12-22

[CV][SOONHOON] Bạn Trai Yandere

548 lượt thích / 8816 lượt đọc
"Đêm còn dài, tinh còn nhiều~" Fic gốc : "Bạn Trai Yandere" Tác giả : @ThienShyn Tác giả chuyển ver : doah • Truyện đã được tác giả cho phép để chuyển ver • Vui lòng không mang đi nơi khác