[Chs AmeUk] Running away from the vampire child. - Truyen3s

Ma cà rồng

Đang cập nhật

2023-05-31

[Chs AmeUk] Running away from the vampire child.

236 lượt thích / 1750 lượt đọc
Cre ảnh bìa: https://twitter.com/Modasanjo1 Cha à! con yêu cha nhiều lắm đó đừng quan tâm đến France làm ơn, con yêu cha con sẽ trói buộc người, giam cầm người.... Lời đề nghị của Usa có làm cho Uk rung động không nhỉ? Liệu truyện gì sẽ xảy ra với quý ngài Uk ......