Bạn học Hoàng - Truyen3s

Truyện ngắn

Đang cập nhật

2019-10-12

Bạn học Hoàng

15563 lượt thích / 210329 lượt đọc
Tác giả: Tần Tam Kiến Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: Hiện đại, vườn trường. Tình trạng bản raw: Hoàn, 84 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn. LƯU Ý: Bản edit phi thương mại, không đảm bảo chính xác, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
#ngọt