Âm Thầm - Truyen3s

Thơ ca

Hoàn thành

2023-01-10

Âm Thầm

0 lượt thích / 3 lượt đọc
Âm thầm là vài khổ thơ ngắn viết về Cha Mẹ của tôi,chứa cảm xúc thực và câu chuyện có thực của chính bản thân tôi.
Danh sách Chap