[0314] Lạc - Truyen3s

Truyện ngắn

Hoàn thành

2018-08-03

[0314] Lạc

538 lượt thích / 4404 lượt đọc
" Em! Nhìn thấy được anh sao?" " Anh có thể chạm vào được em này " " Nguyễn Trọng Đại " "Chuyện có lẽ bắt đầu từ kiếp trước " " Em cứ ở đây. Anh sẽ đi tìm em" " Em tên Phan Văn Đức. Xin đừng quên em"
#0314 #tamlam