(0309)BỊ ÉP GẢ CHO QUẾ TỔNG - Truyen3s

Truyện ngắn

Đang cập nhật

2022-09-18

(0309)BỊ ÉP GẢ CHO QUẾ TỔNG

11800 lượt thích / 89563 lượt đọc
ĐAM MỸ Truyện này do mình chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Và truyện chỉ là hư cấu và tưởng tượng không phải thật. Và truyện sẽ có một số điều vô lý như là con trai sẽ có thai nha.
#0309